Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

PERFIL DO CONTRATANTE


PERFIL DO CONTRATANTE

 

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.

PERFIL DO CONTRATANTE

PROCEDEMENTOS ABERTOS

PROCEDEMENTOS PENDENTES DE ADXUDICAR

PROCEDEMENTOS ADXUDICADOS PROVISIONALMENTE

PROCEDEMENTOS ADXUDICADOS DEFINITIVAMENTE

PROCEDEMENTOS ANULADOS

PROCEDEMENTOS DESERTOS

 

ACONDICIONAMENTO E REXERACIÓN DE ESPAZO URBANO

MEMORIA ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO

01_Situación y Emplazamiento

02_Estado Actual Cotas

03_Levantamiento Topográfico

04_Sección Perfilles Terreno

05_Perfiles Transversales_1

06_Perfiles Transversales_2

07_Plano de Distribución

08_Planta Acceso Aparcamiento

09_Planta de Drenaje y Saneamiento

Presupuesto y mediciones

Presupuesto_Cuadro de descompuestos

Resumen de presupuesto

 

ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS EN ARROXO, OUSELLE E SAA

PROXECTO_MELLORA_CAMIÑOS DE ARROXO, OUSELLE E SAA

PLANOS ARROXO:

Arroxo situaciónArroxo situacion.2

Emprazamento Arroxo.

Actuacion Arroxo.PLANOS OUSELLE:

01_OUSELLE Situación

02_OUSELLE Emprazamento

03_OUSELLE Actuacions1

04_OUSELLE Actuacions2

05_OUSELLE Actuacions3

06_OUSELLE Actuacions4

07_OUSELLE Seccion Tipo

PLANOS SAA:

01_SAA Situación

02_SAA Emprazamento

03_SAA Actuacións_1

04_SAA Actuacións_2

05_SAA Sección Tipo

 

 

 

CONTINUACIÓN DE ACONDICIONAMENTO DE BEIRARUAS E APARCADOIRO EN R

CONTINUACIÓN DE ACONDICIONAMENTO DE BEIRARUAS E APARCADOIRO EN RÚA CARLOS III-BECERREÁ

PROXECTO BEIRARÚAS E APARCADOIRO EN RÚA CARLOS III

PLANO Nº 1 EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº 2 ESTADO ACTUAL

PLANO Nº 3- ESTADO REFORMADO

PLANO Nº 4 SECCIONES

 

 

Servizos

Novas Destacadas
   
[Xunta de Galicia]