Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Noticias

APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL


 

ANUNCIO no DOGA de aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Informe de Sostenibilidade Ambiental (ISA) -12 MB-

Memoria -1 MB-

Estudio do Medio Rural -37 MB-

Normas Urbanísticas -713 KB-

Estudo Económico Financieiro -1 MB-

PLANOS DE INFORMACIÓN:
-Información riscos naturais.

-Planos de información Núcleos Rurais A1 -3 MB-

-Planos de información Núcleos Rurais A2 -11 MB-

-Planos de información Núcleos Rurais A3 -11 MB-

-Planos de información Núcleos Rurais A4 -13 MB-

-Planos de información Chan Urbano -4 MB-

PLANOS DE ORDENACIÓN:
-Planos de ordenación Núcleos Rurais A1 -224 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A2(1) -255 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A2(2) -236 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A3(1) -142 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A3(2) -141 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A4(1) -77 MB-

-Planos de ordenación Núcleos Rurais A4(2) -82 MB-

-Planos de ordenación Sistemas Xerais -9 MB-

-Planos de ordenación Chan Rústico -100 MB-

-Planos de ordenación Chan Urbano -8 MB-

FICHAS
Unidades de Actuación -100 MB-
INFRAESTRUCTURAS:
-Plano Abastecemento -943 KB-

-Plano Saneamento -21 MB-

-Informes Infraestructuras -53 MB-

CATÁLOGO:

Catálogo I de II -43 MB-

Catálogo II de II -52 MB-

 

files/PXOM_PORTADA_.jpg  

Servizos

Novas Destacadas
Volver    
[Xunta de Galicia]